Úvod Aktuality Předsedové obou komor Parlamentu ČR jednali v Praze s předsedkyní Evropského parlamentu

16. 6. 2022

Předsedové obou komor Parlamentu ČR jednali v Praze s předsedkyní Evropského parlamentu

V Pražském Lichtenštejnském paláci se v kontextu nadcházejícího českého předsednictví v Radě EU (CZ PRES) konalo jednání zástupců obou komor českého parlamentu se členy Konference předsedů Evropské parlamentu. Sněmovní delegaci vedla její předsedkyně Markéta Pekarová Adamová, senátní delegaci předseda Miloš Vystrčil. V čele zástupců Evropského parlamentu přijela do ČR předsedkyně Roberta Metsola. Debata se zaměřila zejména na témata, která budou provázet nadcházející české předsednictví a to důsledky ruské války na Ukrajině a odolnost EU ve všech ohledech.

 Za priority českého předsednictví považuje předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová mimo jiné energetickou bezpečnost, obranu svobodných institucí, zbavení se závislosti na Rusku nebo Východní partnerství i možné rozšíření Evropské unie. „Silou Evropské unie byla, je a bude schopnost spolupráce i přes vzájemné rozdíly. Právě schopnost překonávat tyto rozdíly nás činí silnějšími a konkurenceschopnějšími. S tím souvisí i otevřenost směrem k dalším státům, které sdílejí obdobné hodnoty a kteří výhledově mohou rozšířit naši pestrou evropskou rodinu,“ uvedla na závěr společného setkání předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

 Pokud dnes čelíme válce na Ukrajině nebo pokud jsme ohroženi tím, že není zajištěna naše energetická nebo potravinová bezpečnost, tak to má své důvody. Evropská civilizace a Evropská unie funguje dobře a žije v relativním blahobytu právě proto, že dbáme na základní hodnoty, na kterých EU stojí a které jsou základem našeho žití. Je důležité, aby všude fungovaly svobodné volby a abychom měli nezávislé instituce. Pokud se bavíme o energetické bezpečnosti, tak obavy ze zdražení energií jsou dílem toho, že jsme se příliš navázali na totalitní systémy a tím porušili naše základní hodnoty,“ uvedl ve svém proslovu předseda Senátu Miloš Vystrčil. Zároveň poděkoval Evropskému parlamentu za přístup k Ruskem napadené Ukrajině a zastavení investiční smlouvy s Čínou. Svůj projev zakončil poselstvím: „Přeji nám, abychom to období, kdy bude mít Česká republika čest být předsednickou zemí Evropské unie, obstáli a to společně a silnější.

Roberta Metsola při své řeči vyzdvihla důležitost tohoto prvního oficiálního setkání v rámci CZ PRES. Stěžejními tématy nadcházejících měsíců, kdy bude Česko předsedat Radě EU, bude podle předsedkyně Evropského parlamentu také digitalizace, ceny energií, inflace a s tím související sociální a ekonomické dopady.

Setkání se zástupci obou komor Parlamentu ČR předcházela schůzka předsedkyně EP Roberty Metsola s premiérem Petrem Fialou, po jednání zamířila na debatu se studenty Univerzity Karlovy na téma Budoucnost Evropy. Konference předsedů Evropského parlamentu tradičně navštěvuje členský stát, který se chystá na převzetí předsednictví.