Úvod Akce Konference předsedů parlamentů Evropské unie

Konference předsedů parlamentů Evropské unie (EUSC) je každoročně pořádané fórum, kterého se účastní předsedové parlamentů členských států EU, předseda Evropského parlamentu a předsedové parlamentů kandidátských zemí. Konference předsedů si klade za cíl chránit a podporovat úlohu parlamentů a odvádět společnou práci na podporu meziparlamentních aktivit. Za tímto účelem je konference platformou pro výměnu názorů, informací a zkušeností mezi předsedy parlamentů o tématech souvisejících s úlohou parlamentů a organizací parlamentních funkcí, jakož i pro podporu výzkumných aktivit a společných činností, a to i s ohledem na formy a nástroje meziparlamentní spolupráce. V souladu s rotačním systémem parlament toho členského státu, který předsedá Radě EU ve druhé polovině kalendářního roku, konferenci předsedá a organizačně ji zajišťuje v první polovině roku následujícího. Zasedání EUSC se koná každoročně a svolává jej předseda hostitelského parlamentu. Každému zasedání předchází zasedání kancléřů parlamentů Evropské unie a Evropského parlamentu (EUSG), jehož úkolem je připravit program konference EUSC. Předsednický parlament na závěr konference připraví závěry předsednictví, na kterých se předsedové parlamentů před jejich přijetím vzájemně dohodnou.

Informace o předchozích zasedáních Konference předsedů parlamentů Evropské unie jsou dostupné na platformě IPEX.