Úvod Vítejte Představení obou komor

Představení obou komor

Parlament České republiky je dvoukomorový zákonodárný sbor České republiky, který vznikl k 1. lednu 1993 rozpadem Československa. Je tvořen Poslaneckou sněmovnou (dolní komora) a Senátem (horní komora). Volby do obou komor Parlamentu České republiky se podle Ústavy České republiky konají na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním. Parlamentních voleb se může účastnit každý občan České republiky starší 18 let, který je způsobilý k právním úkonům.

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vznikla k 1. lednu 1993 transformací České národní rady. Poslanecká sněmovna je tvořena 200 poslanci volenými na dobu čtyř let. Ústava stanoví pro volby do Poslanecké sněmovny volební systém poměrného zastoupení.

První volby do Senátu se konaly v listopadu roku 1996 a činnost Senát zahájil na své ustavující schůzi 18. prosince 1996. Senát má 81 senátorů volených na šest let. Senátoři jsou voleni podle zásad většinového systému. Každé dva roky se obměňuje jedna třetina Senátu. Senát je tudíž institucí trvalou, nemůže být rozpuštěn a kontinuálně pokračuje ve své práci.