Úvod Právní ujednání

Právní ujednání

Podmínky použití, odpovědnost a autorská práva

Veškeré informace uvedené na webových stránkách www.parleu2022.cz jsou veřejného charakteru a mohou se kdykoli bez předchozího upozornění změnit.
Poslanecká sněmovna a Senát dbají na zveřejňování správných a aktuálních informací; nemohou však nést trestněprávní ani občanskoprávní odpovědnost za jakékoli faktické nebo právní chyby týkající se zveřejněných informací. Poslanecká sněmovna ani Senát nenesou odpovědnost za žádné přímé či nepřímé škody či nepříjemnosti, které uživateli vzniknou v důsledku nesprávných nebo nepřesných informací zveřejněných na stránkách parleu2022.cz.
Dokumenty zveřejněné na této webové stránce nejsou původní verze a nemusí nutně pokrývat nebo přesně reprodukovat oficiální text konkrétního dokumentu. Poslanecká sněmovna ani Senát nenesou občanskoprávní ani trestněprávní odpovědnost za případné chyby v textu a rovněž neodpovídají za žádné přímé či nepřímé škody či nepříjemnosti, které uživateli vzniknou použitím potenciálně nesprávného obsahu.
V případě, že jsou dokumenty vyžadovány v rámci úředního řízení, doporučujeme uživateli ověřit jejich pravost u příslušného úřadu.
Stránky parleu2022.cz obsahují odkazy na stránky jiných orgánů veřejné moci v České republice i v zahraničí, jakož i na jiné právnické a fyzické osoby. Poslanecká sněmovna a Senát neručí za obsah, formu a změny těchto stránek, ani za jejich konkrétní uživatelskou a webovou politiku. Tento obsah nepodléhá uvedeným podmínkám použití a omezením odpovědnosti.
Obsah prohlášení o vyloučení odpovědnosti se může kdykoli změnit bez předchozího upozornění a souhlasu uživatelů.

Ochrana autorských práv

Všechny designové prvky zveřejněné na této webové stránce jsou chráněny autorským právem a nelze je přetiskovat, reprodukovat, překládat, počítačově zpracovávat nebo používat k jakémukoli jinému účelu, a to zcela nebo částečně bez předchozího písemného souhlasu autorů.
Audiovizuální obsah dostupný ve videoarchivu a fotoarchivu webu může být použit pro nekomerční účely. Média mohou fotografie zveřejnit za předpokladu, že uvedou i jméno autora fotografického materiálu, je-li k dispozici. Pokud není uvedeno jméno fotografa, musí být k publikaci připojeno: (Poslanecká sněmovna nebo Senát). Média musí veškerý audiovizuální obsah připsat Poslanecké sněmovně nebo Senátu. Pro všechny ostatní formy použití je vyžadován předchozí písemný souhlas.
Všechny fotografie a obrázky na webu jsou chráněny autorským právem.

Tlumočení

Za autentické je považováno pouze původní mluvené slovo, zatímco tlumočení slouží k usnadnění komunikace. Veškeré streamované video a zvuk (včetně tlumočení prostřednictvím zvukového kanálu) jsou určeny pouze k usnadnění komunikace a nepředstavují věrný záznam jednání a jeho jednání.
Během případných online konferencí může kvalita internetového připojení ovlivnit kvalitu zvuku a obrazu, což může negativně ovlivnit kvalitu tlumočení.
Poslanecká sněmovna a Senát neodpovídají za správnost vyslovených názorů a neodpovídají za škody vzniklé nepřímým nebo přímým důsledkem užití obrazových a zvukových záznamů.

Chyby

Předem se omlouváme za jakékoli zastaralé, neúplné nebo nesrozumitelné informace zveřejněné na webu.
Případné chyby nám můžete nahlásit na email: [email protected]