Úvod Media Užitečné informace

Užitečné informace

První akcí parlamentní dimenze českého předsednictví bude setkání předsedů evropských výborů v prostorách Senátu České republiky:

Konference předsedů evropských výborů členských států EU (COSAC Chairs) se ve dnech 10. – 11. 7. 2022 uskuteční v Senátu Parlamentu ČR

Podzimní akce parlamentní dimenze českého předsednictví se budou odehrávat ve dvou největších kongresových zařízeních v Praze:

Kongresové centrum Praha 4  

Konference ke společné zahraniční a bezpečnostní politice a společné bezpečnostní a obranné politice SZBP/SBOP (IPC – CFSP/CSDP) :  5. – 6. 9. 2022

Kongresové a multifunkční centrum O2 Universum Praha 9

Konference ke stabilitě, hospodářské koordinaci a správě v EU (IPC – SECG): 10. – 11. 10. 2022

LXVIII. plenární zasedání COSAC (Plenary meeting of the LXVIII COSAC): 13. – 15. 11 2022

 

Organizačně zajišťuje hlavní akce Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky