Úvod Akce Předsedové COSAC - Konference parlamentních výborů pro evropské záležitosti parlamentů Evropské unie (COSAC)

V průběhu každého předsednictví se v souladu s jednacím řádem COSAC koná každého půl roku jednání na úrovni předsedů evropských výborů národních parlamentů EU a zástupců Evropského parlamentu (tzv. malý COSAC). Jednání se koná v členském státě aktuálně předsedajícím Radě EU a má charakter přípravné schůze na plenární zasedání konference COSAC, které poté schvaluje závěry a příspěvek k diskutovaným otázkám. Kromě toho se mohou předsedové COSAC zabývat i aktuálními evropskými otázkami. Každý parlament EU a Evropský parlament (EP) zastupuje na schůzi dvoučlenná delegace.

Schůzi předsedají společně předsedové evropských výborů obou komor Parlamentu ČR.

Historie a fungování COSAC

COSAC (z francouzského Conférence des organes parlementaires spécialisés dans les affaires de l’Union des parlements de l’Union européenne) byl ustaven roku 1989 z iniciativy tehdejšího předsedy francouzského Národního shromáždění Laurenta Fabiuse. Ten v rámci Konference předsedů parlamentů EU konané v Madridu vznesl návrh pozdvihnout roli národních parlamentů v rozhodovacích postupech EU, mimo jiné právě prostřednictvím COSAC. Předsedové tuto myšlenku podpořili a zároveň se shodli na tom, že konference by se měla scházet minimálně dvakrát ročně v aktuálně předsedající zemi a měla by diskutovat o otázkách společného zájmu. První zasedání se konalo několik měsíců nato v Paříži a hlavním tématem bylo posílení parlamentní kontroly v evropských záležitostech. Toto průřezové téma v rámci konferencí COSAC v podstatě kontinuálně přetrvává.

Fungování COSAC upravuje jednací řád z roku 2011, který nahradil původní jednací pravidla z roku 2007. Podle jeho ustanovení probíhá každého půl roku vždy nejprve přípravné jednání na úrovni předsedů (tzv. malý COSAC) a na jeho základě pak plenární zasedání.

COSAC je nejvlivnější platformou pro výměnu informací a osvědčených postupů mezi vnitrostátními parlamenty a Evropským parlamentem z hlediska praktického dopadu jeho rozhodnutí. Z hlediska primárního práva se jedná o jedinou platformu meziparlamentní spolupráce, o níž se výslovně zmiňuje protokol č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii připojený k Lisabonské smlouvě. V souladu s jeho čl. 10 může COSAC dávat Evropskému parlamentu, Radě a Komisi veškeré podněty, které považuje za účelné. Ty podle tohoto ustanovení nepředjímají postoje zúčastněných parlamentů ani je nezavazují. Dále by měl COSAC podporovat „výměnu informací a osvědčených postupů mezi vnitrostátními parlamenty a Evropským parlamentem, což platí i pro jejich specializované výbory.“ Dle jednacího řádu disponuje tato konference opět jako jediná stálým sekretariátem v Bruselu, který je složen z úředníků parlamentů předsednického tria a jednoho stálého člena spolufinancovaného všemi národními parlamenty EU. Ti se společně podílí na organizaci všech setkání a zajišťují kontinuitu činnosti COSAC. Každé pololetí pak zpracovávají zprávu o aktivitách jednotlivých parlamentů v evropských záležitostech. Vycházejí přitom z odpovědí v rámci dotazníku, který rovněž každého půl roku vypracovávají.

Informace o předchozích zasedáních Konference parlamentních výborů pro evropské záležitosti parlamentů Evropské unie (COSAC) jsou dostupné na meziparlamentní platformě IPEX v sekci věnované Konferenci COSAC.

Program

Konference bude zahájena v sobotu 10. července slavnostní večeří ve Valdštejnském paláci v prostorách Valdštejnské zahrady. Samotné zasedání předsedů se uskuteční v pondělí 11. července v jednacím sále ve Valdštejnském paláci, sídle Senátu Parlamentu ČR.

 • 11. 7. 2022

  8:00 — 8:45Zasedání předsednické Trojky COSAC

  9:00 — 9:25Zahájení

  • Uvítací projev Miloše Vystrčila, předsedy Senátu
  • Úvodní příspěvek Davida Smoljaka, předsedy Výboru pro záležitosti EU Senátu
  • Úvodní příspěvek Ondřeje Benešíka, předsedy Výboru pro Evropské záležitosti Poslanecké sněmovny

  9:25 — 10:00Procedurální a obecné záležitosti

  • Schválení programu jednání
  • Prezentace výsledků jednání předsednické Trojky COSAC
  • Předběžný program LXVIII. zasedání COSAC
  • Základní osnova 38. pololetní zprávy COSAC
  • Dopisy zaslané předsednictví
  • Procedurální záležitosti
  • Prezentace výstupů pracovních skupin  COSAC zástupci Výborů pro Evropské záležitosti francouzského parlamentu

  10:00 — 11:30První část – Prezentace priorit českého předsednictví

  Předsedající: Ondřej Benešík, předseda Výboru pro Evropské záležitosti Poslanecké sněmovny

  • Hlavní řečník: Jan Lipavský, ministr zahraničních věcí, vláda ČR
  • Debata

  11:30 — 12:00Přestávka a focení

  12:00 — 13:30Druhá část – Média a demokracie: Současné výzvy

  Předsedající: David Smoljak, předseda Výboru pro záležitosti EU Senátu

  • Video zdravice: Věra Jourová, místopředsedkyně Evropské komise, komisařka pro hodnoty a transparentnost
  • Hlavní řečník: Othmar Karas, první místopředseda Evropského parlamentu
  • Řečník: Michal Klíma, vládní zmocněnec pro oblast médií a dezinformací
  • Debata

  13:30 — 13:45Závěrečné slovo předsedů

  • Závěrečné slovo Davida Smoljaka, předsedy Výboru pro záležitosti EU Senátu
  • Závěrečné slovo Ondřeje Benešíka, předsedy Výboru pro Evropské záležitosti Poslanecké sněmovny

Foto

 

Všechny fotografie z jednání jsou dostupné na webových stránkách Senátu.

Video

Záznam z jednání je dostupný na webových stránkách Senátu.

Kontakty

V případě jakýchkoliv dotazů využijte prosím následující adresu: [email protected]     Kanály sociálních sítí pro tuto akci:  
 • David Smoljak

  David Smoljak

  Člen výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu

 • Štěpánka Götthansová

  Štěpánka Götthansová

  Tajemnice výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu

 • Ondřej Benešík

  Ondřej Benešík

  Předseda výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny

 • Filip Ficner

  Filip Ficner

  Tajemník výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny