Úvod Aktuality České předsednictví v Radě EU 2022 (1. 7. – 31. 12. 2022) – celkový přehled

10. 1. 2023

České předsednictví v Radě EU 2022 (1. 7. – 31. 12. 2022) – celkový přehled

Praha letos hostila 14 vrcholných akcí v podobě ministerských zasedání neformálních rad a na Pražském hradě se konal neformální summit Evropské rady a historicky první zasedání Evropského politického společenství, kterého se zúčastnilo 43 zemí.

V rámci parlamentní dimenze se v Praze uskutečnily 4 akce, největší konference (COSAC) se zúčastnilo přes 250 parlamentních zástupců výborů pro evropské záležitosti členských zemí EU, včetně delegátů kandidátských zemí, hlavních řečníků a hostů.

V České republice se také uskutečnilo jednání vlády s kolegiem Evropské komise a předsednictvem Evropského parlamentu.

Celkem to bylo přes 300 akcí, z toho 273 letos v Praze. Jednalo se o konference, setkání vrchních ředitelů a neformální pracovní skupiny. V Bruselu proběhlo přes 1600 oficiálních jednání.

Nad rámec plánů svolalo české předsednictví šest naléhavých ministerských rad, pět pro energetiku a jednu pro soudnictví a vnitro.

Počet akreditovaných novinářů byl vysoký – přihlášek bylo kolem 3700. Říjnového summitu na Pražském hradě se zúčastnilo přes 1100 novinářů.