Úvod Aktuality Konference předsedů parlamentů Evropské unie: Praha hostila 52 zahraničních parlamentních delegací

4. 5. 2023

Konference předsedů parlamentů Evropské unie: Praha hostila 52 zahraničních parlamentních delegací

Konference EUSC je každoročně pořádané fórum, jehož cílem je chránit a podporovat úlohu parlamentů, a zároveň platformou pro výměnu názorů, informací a zkušeností mezi předsedy parlamentů o tématech souvisejících s úlohou parlamentů a organizací parlamentních funkcí. Letošní konferenci pořádaly obě komory Parlamentu ČR, uzavřela se tak parlamentní dimenze českého předsednictví v Radě EU.

Programu v Kongresovém centru předcházela pracovní snídaně předsedy Senátu Miloše Vystrčila a předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové s předsedy parlamentů kandidátských zemí do Evropské unie. Účastníci jednali na téma „Národní parlamenty a cesta ke členství v EU: sdílení zkušeností“, v diskuzi rezonovaly náměty bezpečnostní situace a zároveň současný stav, priority a slabá místa procesu integrace.  Snídaně se zúčastnily delegace parlamentů Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Moldavské republiky, Severní Makedonie, Srbska a Ukrajiny. V pražském Kongresovém centru poté přes poledne proběhlo zasedání Trojky – zasedání předsedů parlamentů České republiky, Slovinska a Španělska, tedy zemí, které jako tři po sobě jdoucí předsedají na podzim Radě EU, a Evropského parlamentu. Diskutovaným tématem byly závěry českého předsednictví konference. Po uvítání delegací začala v půl druhé odpoledne hlavní část konference.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil uvedl k pracovní snídani s kandidátskými zeměmi do EU: „Osobně jsem přesvědčen, že ruská agrese na Ukrajině a zároveň také nebezpečí, které souvisí se závislostí na autoritářských a totalitních režimech, by mohlo pomoci urychlit zvětšování evropského společenství podobně smýšlejících zemí, což by znamenalo, že by se zvýšila šance jejich vstupu do Evropské unie.“ Dodal: „Velmi nebezpečná strategická, surovinová a produktová závislost na totalitních zemích a na autoritářských režimech bude také tématem jednání úterní části konference.“

Po přivítání delegací předsedou českého Senátu Milošem Vystrčilem začala hlavní část konference na téma „Ruská agrese na Ukrajině a reakce EU v širším geopolitickém kontextu.“ Úvodní slova pronesli 1. vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan, který především vyzdvihl demokratické hodnoty EU, a předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

„Problém ruské agrese proti Ukrajině je nepochybně problémem globálním. Výsledek konfliktu jednoznačně ovlivní vývoj v jakkoliv vzdálených částech světa, a proto musíme udělat maximum, aby diktatura a brutální síla nezvítězila,“ uvedla ve svém projevu předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová. Doplnila: „Vítězství ruské diktatury a brutality na Ukrajině by pouze povzbudilo další potenciální agresory od Blízkého východu po taiwanskou úžinu. Nemusím určitě tomuto fóru zdůrazňovat, že podobná agrese třeba právě proti Taiwanu by znamenala extrémní dopad na nás všechny i v ekonomické oblasti.“

Jako zvláštní host k tomuto tématu vystoupil předseda Nejvyšší Rady Ukrajiny Ruslan Stefančuk, který ve svém projevu deklaroval ukrajinskou cestu k evropským hodnotám, za kterou platí tu nejvyšší cenu. Mezi hlavními řečníky dále byli také předsedkyně Sejmu Polské republiky Elżbieta Witek, předseda švédského Riksdagu Andreas Norlén a předsedkyně španělského Kongresu poslanců Meritxell Batet Lamaña.

Konference pokračovala v úterý 25. dubna, kdy byla hlavním tématem „Role EU v globální spolupráci demokracií a problém závislosti členských států na totalitních režimech.“

Předseda Senátu Miloš Vystrčil uvedl ve svém projevu: „V těžkých dobách je pro nás v našich zemích často velmi obtížné dosáhnout toho, aby lidé nadále podporovali demokratické uspořádání, aby nepodléhali různému vábení laciných energií, potravin či života. Protože všichni ti obchodníci s deštěm si to nechají jednou všechno draze zaplatit. A to bychom měli mít na paměti. Naši prosperitu – evropskou prosperitu, máme díky tomu, že jsme globálně spolupracovali. Ale myslím, že je čas si přiznat, že ji máme také proto, že jsme žili a žijeme na dluh – tohoto světa, životního prostředí i jeho uspořádání. A také ve smyslu toho, že jsme prohlubovali svoji závislost na autoritářských a totalitních režimech. Není jiné cesty než se začít postupně z této závislosti dostávat.“ Dodal: „Jsem přesvědčen, že naše země, naše parlamenty, jsou parlamenty, kde bijí demokratická srdce a naším úkolem je, aby tento tlukot byl slyšet nejen v Evropské unii, ale po celém světě.“ Celý textový přepis projevu předsedy Senátu, který pronesl v rámci konference EUSC, naleznete na webu Senátu.

Dalšími diskutovanými náměty v rámci druhého dne konference EUSC byly informační válka, dezinformace, bezpečnost dodavatelských řetězců a strategická autonomie. S hlavními projevy vystoupili předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsola, která apelovala na srozumitelnou komunikaci evropských institucí, dále předseda Senátu Polské republiky Tomas Grodzki a předseda Národní rady Rakouska Wolfgang Sobotka.

Závěry českého předsednictví konference na společném tiskovém briefingu poté shrnuli předseda Senátu Miloš Vystrčil a předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová. Záznam tiskové konference je dostupný na tomto odkaze (dostupný je také záznam ČT24 od 13:34), závěry českého předsednictví konference naleznete na tomto odkaze.

Záznam konference je k dispozici na tomto odkaze, fotografie jsou ke stažení zde (zdroj: Parlament ČR).