Úvod Akce Meziparlamentní konference ke stabilitě, hospodářské koordinaci a správě v EU (IPC SECG)

Meziparlamentní konference o stabilitě, hospodářské koordinaci a správě v Evropské unii (Interparliamentary Conference on Stability, Economic Coordination and Governance in the European Union, IPC-SECG), je pravidelnou platformou pro spolupráci národních parlamentů a Evropského parlamentu (EP), která vznikla z rozhodnutí Konference předsedů parlamentů EU v roce 2013. Tento krok vycházel z čl. 13 Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii (tzv. fiskální pakt), podle něhož EP a národní parlamenty smluvních stran společně vymezí „organizaci a podporu konference zástupců příslušných výborů EP a zástupců příslušných výborů národních parlamentů za účelem projednání rozpočtových politik a dalších otázek, jež jsou předmětem této smlouvy.“ Toto fórum se schází dvakrát ročně, přičemž v prvním pololetí je setkání součástí tzv. Evropského parlamentního týdne organizovaného EP v Bruselu. Průběh Meziparlamentní konference o stabilitě, hospodářské koordinaci a správě v Evropské unii (nebo též „konference podle čl. 13“) se řídí jednacím řádem přijatým v Lucemburku roce 2015, který stanovuje, že konference funguje na principu konsenzu a přestože se v rámci konference nepřijímají žádné závěry ani příspěvky, jednací řád tuto skutečnost nevylučuje.

Konference slouží jako prostor pro výměnu názorů a pozic k prioritám a strategiím v rozpočtové, hospodářské a sociální oblasti se zástupci Komise, Rady a dalšími zainteresovanými subjekty. Z hlediska složení ponechává jednací řád parlamentům absolutní volnost, aby samy rozhodly, kolik zástupců vyšlou a jaké výbory budou reprezentovat. Tradičně se této akce účastní členové výborů pro evropské záležitosti, rozpočet, hospodářství či sociální otázky.

Meziparlamentní konferenci ke stabilitě, hospodářské koordinaci a správě v Evropské unii předsedají společně předsedové relevantních věcných výborů Poslanecké sněmovny a Senátu PČR v úzké spolupráci s Evropským parlamentem.

Program

 • 9. 10. 2022

  14:00 — 19:00Příjezd delegací a registrace účastníků na hotelech

 • 10. 10. 2022

  8:00 — 10:45Příjezd delegací a registrace účastníků na hotelech

  10:45Odjezd z hotelů na setkání politických skupin

  11:30 — 12:30Setkání politických skupin

  12:15Odjezd z hotelů na místo konference

  12:30 — 14:00Oběd

  14:00 — 14:30Zahajovací zasedání

  Úvodní slovo:

  Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

  Josef Bernard, předseda rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

  Vladislav Vilímec, předseda výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu České Republiky

  14:30 — 16:301. zasedání: Nástroj pro oživení a odolnost – Národní plány obnovy (současný stav implementace a nové výzvy)

  Předsedá:

  Josef Bernard, předseda rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

  Část 1: Řečníci:

  Valdis Dombrovskis, výkonný místopředseda Evropské komise, formou videa

  Maria Teresa Fabregas Fernandez, ředitelka ředitelství Evropské komise pro obnovu a odolnost, formou videa

  Část 2: Řečníci:

  Marian Piecha, náměstek Sekce fondů EU a digitální ekonomiky, ministerstvo průmyslu a obchodu, Česká republika

  Jan Dusík, náměstek ministra pro řízení sekce ochrany klimatu, Ministerstvo životního prostředí

  Maria Teresa Fabregas Fernandez, ředitelka ředitelství Evropské komise pro obnovu a odolnost, formou videa

  16:30Návrat na hotely

  18:00Odjezd z hotelů na slavnostní setkání na Pražském hradě

  19:00 — 20:00Kulturní program – Katedrála svatého Víta

  20:00 — 22:30Večeře – Španělský sál, Pražský hrad

 • 11. 10. 2022

  8:15Odjezd od hotelů na místo konání konference

  9:00 — 10:302. zasedání: Náklady energetické nezávislosti – financování energeticko-klimatických opatření

  Předsedá:

  Ivan Adamec, předseda hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

  Řečníci:
  Luděk Niedermayer, místopředseda výboru pro hospodářství a měnu Evropského parlamentu (ECON)

  Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu, Česká republika

  Jaroslav Míl, ekonomický expert, bývalý ředitel ČEZ a bývalý zmocněnec vlády ČR pro jadernou energetiku

  10:30 — 11:00Přestávka na kávu

  10:30 — 11:00Family Foto

  11:00 — 12:303. zasedání: Posílení ekonomické odolnosti Evropy – připravenost na budoucí krize

  Předsedá:

  Vít Kaňkovský, předseda výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky  

  Část 1: Řečníci:

  Mikołaj Dowgielewicz, náměstek generálního tajemníka Evropské investiční banky

  Lina Gálvez Muñoz, výbor pro zaměstnanost a sociální věci Evropského parlamentu (EMPL)

  Část 2: Řečníci:

  Marian Jurečka, místopředseda vlády ČR, ministr práce a sociálních věcí (bude potvrzeno)

  12:30 — 13:00Závěrečné zasedání

  Závěrečné poznámky:

  Ivan Adamec, předseda hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

  13:00 — 14:30Oběd

  Odjezd delegací

Foto

Všechny fotografie z konference jsou k dispozici zde:

 

Zahájení konference (10. 10. 2022):

 

Konference – Den 1, zasedání 1 (10. 10. 2022):

 

Kulturní program – Katedrála sv. Víta (10. 10. 2022):

 

Večeře – Španělský sál, Pražský hrad (10. 10. 2022):

 

Konference – Den 2, zasedání 2 (10. 10. 2022):

 

Konference – Den 2, zasedání 3 (10. 10. 2022):

 

Společné foto (11. 10. 2022):

Video

Videozáznam z konference:

Záznam jednání – 1. den (10. 10. 2022):
http://videoarchiv.psp.cz

Záznam jednání – 2. den (11. 10. 2022):
http://videoarchiv.psp.cz

Kontakty

Pro dotazy k akreditaci a registraci kontaktujte: [email protected] V případě jiných dotazů využijte prosím následující adresu: [email protected]
 • Josef Bernard

  Josef Bernard

  Předseda rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny

 • Petr Jelínek

  Petr Jelínek

  Tajemník rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny

 • Ivan Adamec

  Ivan Adamec

  Předseda hospodářského výboru Poslanecké sněmovny

 • Kateřina Tarant

  Kateřina Tarant

  Tajemnice hospodářského výboru Poslanecké sněmovny

 • Vít Kaňkovský

  Vít Kaňkovský

  Předseda výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny

 • Antonín Papoušek

  Antonín Papoušek

  Tajemník výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny

 • Vladislav Vilímec

  Vladislav Vilímec

  Předseda výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu

 • Andrea Jůzová

  Andrea Jůzová

  Tajemnice výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu