Úvod Akce Meziparlamentní konference ke stabilitě, hospodářské koordinaci a správě v EU (IPC SECG)

Meziparlamentní konference o stabilitě, hospodářské koordinaci a správě v Evropské unii (Interparliamentary Conference on Stability, Economic Coordination and Governance in the European Union, IPC-SECG), je pravidelnou platformou pro spolupráci národních parlamentů a Evropského parlamentu (EP), která vznikla z rozhodnutí Konference předsedů parlamentů EU v roce 2013. Tento krok vycházel z čl. 13 Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii (tzv. fiskální pakt), podle něhož EP a národní parlamenty smluvních stran společně vymezí „organizaci a podporu konference zástupců příslušných výborů EP a zástupců příslušných výborů národních parlamentů za účelem projednání rozpočtových politik a dalších otázek, jež jsou předmětem této smlouvy.“ Toto fórum se schází dvakrát ročně, přičemž v prvním pololetí je setkání součástí tzv. Evropského parlamentního týdne organizovaného EP v Bruselu. Průběh Meziparlamentní konference o stabilitě, hospodářské koordinaci a správě v Evropské unii (nebo též „konference podle čl. 13“) se řídí jednacím řádem přijatým v Lucemburku roce 2015, který stanovuje, že konference funguje na principu konsenzu a přestože se v rámci konference nepřijímají žádné závěry ani příspěvky, jednací řád tuto skutečnost nevylučuje.

Konference slouží jako prostor pro výměnu názorů a pozic k prioritám a strategiím v rozpočtové, hospodářské a sociální oblasti se zástupci Komise, Rady a dalšími zainteresovanými subjekty. Z hlediska složení ponechává jednací řád parlamentům absolutní volnost, aby samy rozhodly, kolik zástupců vyšlou a jaké výbory budou reprezentovat. Tradičně se této akce účastní členové výborů pro evropské záležitosti, rozpočet, hospodářství či sociální otázky.

Meziparlamentní konferenci ke stabilitě, hospodářské koordinaci a správě v Evropské unii předsedají společně předsedové relevantních věcných výborů Poslanecké sněmovny a Senátu PČR v úzké spolupráci s Evropským parlamentem.

Program

 • 9. 10. 2022

  14:00 — 19:00Příjezd delegací a registrace účastníků na hotelech

 • 10. 10. 2022

  8:00 — 10:45Příjezd delegací a registrace účastníků na hotelech

  10:45Odjezd z hotelů na setkání politických skupin

  11:30 — 12:30Setkání politických skupin

  12:15Odjezd z hotelů na místo konference

  12:30 — 14:00Oběd

  14:00 — 14:30Zahajovací zasedání

  Úvodní slovo:

  Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

  Josef Bernard, předseda rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

  Vladislav Vilímec, předseda výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu České Republiky

  14:30 — 16:301. zasedání: Nástroj pro oživení a odolnost – Národní plány obnovy (současný stav implementace a nové výzvy)

  Řečníci:

  Valdis Dombrovskis, výkonný místopředseda Evropské komise, formou videa

  Mikuláš Bek, ministr pro evropské záležitosti, Česká republika, bude potvrzeno

  Zástupce Evropské komise, bude potvrzeno

  Anna Hubáčková, ministryně životního prostředí, Česká republika

  16:30Návrat na hotely

  18:00Odjezd z hotelů na slavnostní setkání na Pražském hradě

  19:00 — 20:00Kulturní program – Katedrála svatého Víta

  20:00 — 22:30Večeře – Španělský sál, Pražský hrad

 • 11. 10. 2022

  8:15Odjezd od hotelů na místo konání konference

  9:00 — 10:302. zasedání: Náklady energetické nezávislosti – financování energeticko-klimatických opatření

  Řečníci:
  Robert Habeck, spolkový ministr hospodářství a ochrany klimatu, Německo, bude potvrzeno

  Mika Tapani Lintilä, ministr hospodářství, Finsko, bude potvrzeno

  Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu, Česká republika

  10:30 — 11:00Přestávka na kávu

  10:30 — 11:00Family Foto

  11:00 — 12:303. zasedání: Posílení ekonomické odolnosti Evropy – připravenost na budoucí krize

  Řečníci:
  Mikołaj Dowgielewicz, náměstek generálního tajemníka Evropské investiční banky

  Luděk Niedermayer, místopředseda hospodářského a měnového výboru ECON, Evropský parlament

  12:30 — 13:00Závěrečné zasedání

  Závěrečné poznámky:

  Ivan Adamec, předseda hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

  13:00 — 14:30Oběd

  Odjezd delegací

Kontakty

Pro dotazy k akreditaci a registraci kontaktujte: [email protected] V případě jiných dotazů využijte prosím následující adresu: [email protected]
 • Josef Bernard

  Josef Bernard

  Předseda rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny

 • Petr Jelínek

  Petr Jelínek

  Tajemník rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny

 • Ivan Adamec

  Ivan Adamec

  Předseda hospodářského výboru Poslanecké sněmovny

 • Kateřina Tarant

  Kateřina Tarant

  Tajemnice hospodářského výboru Poslanecké sněmovny

 • Vít Kaňkovský

  Vít Kaňkovský

  Předseda výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny

 • Antonín Papoušek

  Antonín Papoušek

  Tajemník výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny

 • Vladislav Vilímec

  Vladislav Vilímec

  Předseda výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu

 • Andrea Jůzová

  Andrea Jůzová

  Tajemnice výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu