Úvod Akce Meziparlamentní konference ke Společné zahraniční a bezpečnostní politice (SZBP) a Společné bezpečnostní a obranné politice (SBOP)

Meziparlamentní konference ke společné zahraniční a bezpečnostní politice (SZBP) a společné bezpečnostní a obranné politice (SBOP) (Inter-Parliamentary Conference for the Common Foreign and Security Policy and the Common Security and Defence Policy, IPC for CFSP/CSDP) je organizována na základě čl. 10 protokolu č. 1 připojeného k zakládacím smlouvám EU, který předpokládá vytvoření fór pro projednávání otázek společné zahraniční a bezpečnostní politiky a společné bezpečnostní a obranné politiky pod konferencí COSAC. Tématu se dříve věnovala setkání předsedů zahraničních a obranných výborů národních parlamentů pod označením COFACC (Conference of Foreign Affairs Committee Chairpersons) a CODACC (Conference of Defence Affairs Committee Chairpersons). Tato fóra byla v roce 2011 nahrazena samostatnou platformou pravidelné meziparlamentní spolupráce, zřízenou na základě rozhodnutí Konference předsedů parlamentů EU konané v Bruselu (a následně pak ve Varšavě v roce 2012). Účelem Meziparlamentní konference k SZBP/SBOP je poskytnout národním parlamentům a Evropskému parlamentu (EP) rámec pro výměnu informací a osvědčených postupů v oblasti SZBP a SBOP a umožnit jejich plné informování pro plnění svých příslušných rolí v této oblasti politiky. Meziparlamentní konference k SZBP/SBOP se schází dvakrát ročně v předsednické zemi a jejími účastníky jsou členové věcných výborů parlamentů členských států EU a EP, tedy především výborů zahraničních a výborů pro obranu. Fungování konference upravuje jednací řád přijatý roku 2012 na zasedání na Kypru a revidovaný roku 2014 na zasedání v Římě.

Co se týče početního zastoupení delegací národních parlamentů a EP, jednací řád umožňuje EP nominovat až šestnáctičlennou delegaci, národní parlamenty EU mohou být zastoupeny šesti členy (v případě dvoukomorových parlamentů celkem za obě komory). Konference přijímá formou konsenzu nezávazné závěry, jejichž text navrhuje předsednický parlament.

Meziparlamentní konferenci pro SZBP/SBOP předsedají společně předsedové relevantních věcných výborů Poslanecké sněmovny a Senátu PČR v úzké spolupráci s EP.

Program

 • 4. 9. 2022

  15:00 — 18:30příjezd delegací a registrace účastníků v hotelích

  18:00odjezd předsedů delegací Trojky a Evropského parlamentu do sídla Senátu

  19:00 — 19:30odjezd autobusů od hotelů do Rudolfina

  18:30 — 19:30jednání Trojky a Evropského parlamentu – uzavřené jednání

  19:30 — 20:00přesun členů Trojky ze Senátu do Rudolfina

  20:00 — 22:00večeře (Rudolfinum)

  Uvítací řeč:
  Karel Schwarzenberg, bývalý ministr zahraničních věcí ČR

  22:00 — 22:30odjezd autobusů z Rudolfina do hotelů

 • 5. 9. 2022

  7:30odjezd členů politických skupin od hotelů do Kongresového centra

  8:00 — 8:45jednání politických skupin

  8:15odjezd ostatních účastníků od hotelů do Kongresového centra

  9:00 — 9:30Zahájení konference

  Uvítací řeč:
  Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně Poslanecké sněmovny

  Zahajovací řeč:
  Marek Ženíšek, předseda Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny
  Lubomír Metnar, předseda Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny
  Pavel Fischer, předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu
  David McAllister, předseda Výboru pro zahraniční věci Evropského parlamentu

  9:30 — 11:00Priority SZBP/SBOP a aktuální otázky se zvláštním zřetelem na Strategický kompas EU

  Hlavní řečník:
  Josep Borrell Fontelles - Vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředseda Evropské komise /vzdálené připojení/

  Moderátor: David McAllister, předseda Výboru pro zahraniční věci Evropského parlamentu

  11:00 — 11:45přestávka na kávu a společnou fotografii

  11:45 — 13:15Ukrajina: formy politické podpory a rekonstrukce

  Hlavní řečníci:
  Jan Lipavský - ministr zahraničních věcí ČR
  Oleksandr Merezhko - předseda Výboru pro zahraniční věci a meziparlamentní spolupráci, Nejvyšší rada Ukrajiny
  Helena König – zástupkyně generálního tajemníka pro ekonomické a globální záležitosti, Evropská služba pro vnější činnost

  Moderátor: Marek Ženíšek, předseda Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny

  13:15 — 14:30oběd

  14:30 — 16:00Politika rozšíření EU ve světle ruské invaze na Ukrajinu – západní Balkán a Východní partnerství: zrychlená předvstupní podpora Evropské unie

  Hlavní řečníci:
  Maciej Popowski - úřadující generální ředitel Generálního ředitelství pro evropskou politiku sousedství a jednání o rozšíření, Evropská komise
  Janina Hřebíčková - velvyslankyně ČR v Černé Hoře
  Marcin Zaborowski – Policy Director, Program Budoucnost bezpečnosti,
  GLOBSEC

  Moderátor: Pavel Fischer, předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu

  16:00 — 16:30přestávka na kávu

  16:30 — 18:00Dezinformace a hybridní hrozby, kybernetická obrana

  Hlavní řečníci:
  Nathalie Loiseau – předsedkyně podvýboru pro bezpečnost a obranu, Evropský parlament
  Karel Řehka – náčelník Generálního štábu Armády ČR
  zástupce Evropské služby pro vnější činnost
  Lutz Güllner – vedoucí oddělení pro strategickou komunikaci, úkolové skupiny a informační analýzy, Evropská služba pro vnější činnost

  Moderátor: Lubomír Metnar, předseda Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny

  18:00závěrečná slova pořadatelů

  18:15odjezd delegací

Foto

Všechny fotografie z konference jsou k dispozici zde:

 

Úvodní zasedání „Troiky“ v prostorách Senátu Parlamentu ČR (4. 9. 2022):

 

Slavnostní večeře účastníků konference v historické budově Rudolfina (4. 9. 2022):

 

Společné foto (5. 9. 2022):

 

Zahájení konference (5. 9. 2022):

 

Konference – Blok 1 (5. 9. 2022):

 

Konference – Blok 2 (5. 9. 2022):

 

Konference – Blok 3 (5. 9. 2022):

 

Konference – Blok 4 (5. 9. 2022):

Video

Videozáznam z konference:

Zahájení konference
http://videoarchiv.psp.cz

Priority SZBP/SBOP a aktuální otázky se zvláštním zřetelem na Strategický kompas EU
http://videoarchiv.psp.cz

Ukrajina: formy politické podpory a rekonstrukce
http://videoarchiv.psp.cz

Politika rozšíření EU ve světle ruské invaze na Ukrajinu – západní Balkán a Východní partnerství: zrychlená předvstupní podpora Evropské unie
http://videoarchiv.psp.cz

Dezinformace a hybridní hrozby, kybernetická obrana
http://videoarchiv.psp.cz

Kontakty

Pro dotazy k akreditaci a registraci kontaktujte: [email protected] V případě jiných dotazů využijte prosím následující adresu: [email protected]
 • Marek Ženíšek

  Marek Ženíšek

  Předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny

 • Veronika Cihelková

  Veronika Cihelková

  Tajemnice zahraničního výboru Poslanecké sněmovny

 • Lubomír Metnar

  Lubomír Metnar

  Předseda výboru pro obranu Poslanecké sněmovny

 • Jiří Valtr

  Jiří Valtr

  Tajemník výboru pro obranu Poslanecké sněmovny

 • Pavel Fischer

  Pavel Fischer

  Předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu

 • Alena Doležalová

  Alena Doležalová

  Tajemnice výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu