Úvod Akce Skupina pro společnou parlamentní kontrolu Europolu (JPSG Europol)

Skupina pro společnou parlamentní kontrolu Europolu (Joint Parliamentary Scrutiny Group on the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation, JPSG on Europol) byla ustavena roku 2017 rozhodnutím Konference předsedů parlamentů EU, a to na základě čl. 88 SFEU a na něj navazujícího čl. 51 nově přijatého nařízení (EU) 2016/794 o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol). Z čl. 88 SFEU vyplývá, že Evropský parlament má společně s národními parlamenty provádět kontrolu činností Europolu prostřednictvím specializované skupiny. Ta podle výše zmíněného nařízení politicky monitoruje jeho činnosti při plnění svého poslání, a to i s ohledem na dopad těchto činností na základní práva a svobody fyzických osob. Jedná se o odraz specifického postavení národních parlamentů v rámci prostoru svobody, bezpečnosti a práva.

Skupina se schází dvakrát ročně, střídavě v předsednické zemi a v Evropském parlamentu v Bruselu. Při své činnosti vychází z jednacího řádu přijatého v rámci svého druhého setkání v roce 2018 v Sofii. Zasedání JSPG jsou veřejná a skupina se usnáší konsensem. Skupina může přijímat závěry o výsledku svého jednání, které jsou následně postoupeny Evropským parlamentem (EP) pro informaci Radě, Evropské komisi a Europolu. Na zasedání skupiny může vyslat EP až šestnáct zástupců, národní parlamenty mohou vyslat čtyři členy (v případě dvoukomorových parlamentů celkem za obě komory). Tradičně se jedná o zástupce výborů pro evropské záležitosti či bezpečnost.

Skupině pro společnou kontrolu Europolu předsedá společně EP s parlamentem předsednické země.

Program:

Předběžný návrh programu je k dispozici zde.

Foto

Fotografie z konference jsou k dispozici zde:

 

Video

Videozáznam z konference:

Záznam jednání – 1. den (24. 10. 2022):
https://multimedia.europarl.europa.eu

Záznam jednání – 2. den (25. 10. 2022):
https://multimedia.europarl.europa.eu

Kontakty

Pro dotazy k akreditaci a registraci kontaktujte: [email protected] V případě jiných dotazů využijte prosím následující adresu: [email protected]
 • Jaroslav Bžoch

  Jaroslav Bžoch

  Vedoucí delegace Poslanecké sněmovny ve Skupině pro společnou parlamentní kontrolu Europolu a spolupředsedající

 • Filip Ficner

  Filip Ficner

  Tajemník výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny

 • Martin Červíček

  Martin Červíček

  Vedoucí delegace Senátu ve Skupině pro společnou parlamentní kontrolu Europolu a spolupředsedající

 • Jana Tillová

  Jana Tillová

  Oddělení pro EU Senátu