Úvod Aktuality Předsedové parlamentních evropských výborů debatovali na půdě Senátu, poprvé i za účasti Ukrajiny a Moldavska jako kandidátských zemí (11. 7. 2022)

13. 7. 2022

Předsedové parlamentních evropských výborů debatovali na půdě Senátu, poprvé i za účasti Ukrajiny a Moldavska jako kandidátských zemí (11. 7. 2022)

V sídle českého Senátu se v kontextu českého předsednictví v Radě EU (CZ PRES) konalo setkání předsedů parlamentních výborů pro evropské záležitosti. Konferenci zahájil předseda horní parlamentní komory Miloš Vystrčil, následovaly úvodní příspěvky předsedů parlamentních evropských výborů: za Senát promluvil David Smoljak a za Poslaneckou sněmovnu Ondřej Benešík. Tématem první části jednání byly priority českého předsednictví, druhá část se věnovala současným výzvám demokracie a médií. Historicky poprvé se jednání zúčastnili také zástupci nových kandidátských zemí Ukrajiny a Moldavska.

Mottem českého předsednictví je Evropa jako úkol. Evropská unie je tady dnes proto, aby svým konáním a využitím svých zkušeností, svých tradic a svého potenciálu byla příkladem pro ostatní a dělala správné věci, i když je ostatní nedělají. Vy jste ti, kteří ve svých zemích mohou právě toto ovlivnit zásadním způsobem. Vy můžete přispět k tomu, aby Evropa plnila svůj úkol a byla příkladem pro ostatní. Aby ukázala cestu, která je cestou správnou a která je cestou nejen pro budoucí prosperitu, ale i pro budoucí spokojený život v míru, demokracii a ve svobodě,“ uvedl předseda Senátu Miloš Vystrčil k představitelům parlamentů zemí Evropské unie.

Předseda senátního Výboru pro záležitosti Evropské unie David Smoljak ve svém uvítacím projevu vyzdvihl důležitost jednotné Evropy, držení společného směru a spolupráce na „evropském úkolu“. Zároveň dodal: „Václav Havel úkolem myslel společnou odpovědnost za budoucnost Evropy a dodržování evropských hodnot.“

Za českou stranu vystoupil se svým projevem také předseda Výboru pro Evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Ondřej Benešík. Své příspěvky zároveň pronesli zástupci národních parlamentů členských států Evropské unie i představitelé Evropského parlamentu.

Historicky poprvé se jednání zúčastnili také zástupci nových kandidátských zemí. Po úvodních slovech zazněl příspěvek předsedkyně Výboru pro integraci Ukrajiny do EU Verkhovne Rady Ukrajiny Ivanny Klympuš-Cincadze a člena Stálého výboru pro zahraniční politiku a evropskou integraci moldavského parlamentu Adriana Bălutela.