Úvod Akce Setkání kancléřů parlamentů Evropské unie (EUSG)

Setkání kancléřů parlamentů Evropské unie (EUSG) je každoročně pořádané fórum, kterého se účastní kancléři národních parlamentů členských států Evropské unie, kancléř Evropského parlamentu a kancléři parlamentů kandidátských zemí. EUSG je přípravným setkáním pro Konferenci předsedů parlamentů EU. Během zasedání kancléřů účastníci projednávají návrh programu Konference předsedů parlamentů EU a aktuální témata týkající se práce národních parlamentů. Setkání kancléřů připravuje a řídí kancléř parlamentu, který předsedá a připravuje Konferenci předsedů parlamentů EU.

Informace o předchozích setkáních kancléřů parlamentů Evropské unie jsou dostupné na platformě IPEX v části věnované Konferenci předsedů parlamentů Evropské unie (EUSC).

Program

Setkání kanceléřů parlamentů Evropské unie se uskuteční v pondělí 6. února 2023 (CET) od 10:15 do 13:15 formou videokonference.

Setkání předsednické Trojky se uskuteční v pondělí 6. února 2023 od 9:30 (CET) rovněž formou videokonference.

 • 6. 2. 2023

  9:30 — 10:00Zasedání předsednické Trojky

  Slovinsko, Česká republika, Španělsko, Evropský parlament

  10:15 — 10:30Zahájení

  Přivítání formou videopozdravu:
  Miloš Vystrčil, předseda Senátu Parlamentu ČR
  Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

  Úvodní komentář:
  Jana Vohralíková, vedoucí Kanceláře Senátu Parlamentu ČR
  Martin Plíšek, vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

  Schválení programu jednání

  10:30 — 10:45I. část – Prezentace návrhu programu Konference předsedů parlamentů Evropské unie

  Úvod:
  Jana Vohralíková, vedoucí Kanceláře Senátu Parlamentu ČR

  Diskuse

  10:45 — 11:45II. část – Výměna informací mezi parlamenty

  První část – IPEX

  Úvod:
  Uršula Zore Tavčar, kancléřka slovinského Národního shromáždění

  Výroční zpráva IPEX
  Zpráva o pracovní skupině k vodítkům IPEX a návrh revidovaných vodítek IPEX
  Závěry k IPEX
  Další související otázky

  Diskuse

  Druhá část – Úloha parlamentů při podpoře parlamentní demokracie ve světě, projekt INTER PARES

  Úvod:
  Martin Plíšek, vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

  Řečníci:
  Jonathan Murphy, vedoucí programu, INTER PARES
  Ingrid Walker, vedoucí programový pracovník, INTER PARES
  Eva Östlund, seniorní parlamentní poradce, INTER PARES

  Diskuse

  11:45 — 11:20Přestávka

  12:00 — 12:45III. část – Energetická krize: dopad na činnosti parlamentů, energeticky úsporná opatření, výměna zkušeností a osvědčených postupů

  Úvod:
  Martin Plíšek, vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

  Řečníci:
  Alessandro Chiocchetti, kancléř Evropského parlamentu
  Mercedes Araujo Díaz de Téran, zástupkyně kancléře španělského Kongresu poslanců

  Diskuse

  12:45 — 13:00IV. část – Prezentace parlamentní dimenze švédského předsednictví v Radě EU

  Řečník:
  Ingvar Mattson, kancléř švédského parlamentu

  Diskuse

  13:00 — 13:15Různé/Závěrečné příspěvky předsedajících

  Jana Vohralíková, vedoucí Kanceláře Senátu Parlamentu ČR
  Martin Plíšek, vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Kontakty

V případě jakýchkoliv dotazů využijte prosím následující adresu: [email protected]