Úvod Akce Setkání kancléřů parlamentů Evropské unie (EUSG)

Setkání kancléřů parlamentů Evropské unie (EUSG) je každoročně pořádané fórum, kterého se účastní kancléři národních parlamentů členských států Evropské unie, kancléř Evropského parlamentu a kancléři parlamentů kandidátských zemí. EUSG je přípravným setkáním pro Konferenci předsedů parlamentů EU. Během zasedání kancléřů účastníci projednávají návrh programu Konference předsedů parlamentů EU a aktuální témata týkající se práce národních parlamentů. Setkání kancléřů připravuje a řídí kancléř parlamentu, který předsedá a připravuje Konferenci předsedů parlamentů EU.

Informace o předchozích setkáních kancléřů parlamentů Evropské unie jsou dostupné na platformě IPEX v části věnované Konferenci předsedů parlamentů Evropské unie (EUSC).

Kontakty

  • Jana Vohralíková

    Jana Vohralíková

    Vedoucí Kanceláře Senátu

  • Jiří Krbec

    Jiří Krbec

    Ředitel zahraničního odboru Senátu